Reklamní kampaně

Umožníme Vám vytvořit reklamní mix dle Vašich finančních možností, od tisku a roznosu letáků, přes outdoorovou reklamu, až po kampaně v médiích. Umíme také vyrobit filmové šoty jak pro televizi, tak i pro web. Stranou nezůstává ani guerilla marketing. Přijďte na individuální konzultaci!